• gancenterlalitpur@gmail.com
  • 977-1-5173373, 976-5821246

निजी विद्यालयले शिक्षकको तलब दिएनन्

निजी विद्यालयले शिक्षकको तलब दिएनन्
निजी तथा आवासीय विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षकले समयमा तलब सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले अमुख्य कार्यसूची यही मुद्दालाई ………
Need Help?